3.6.2011

EVEREST Ultimate Edition \ תוכנה מקצועית לתצוגת המפרט של המחשב *מלא*
תוכנה מקצועית לקבלת מידע אודות המערכת, ביצוע איבחונים ובדיקת ביצועים.
התוכנה מספקת פרטים ונתונים אודות כל הרכיבים המותקנים במחשב.


Megaupload:

F2H: