21.11.2010

Skype - גרסה קלילה ומיוחדת להורדה!

Skype, שכבר מזמן לא רק תוכנת דיבור,

מגיעה ל Down4Load בגרסה המשופרת והקלילה יותר!!

(Skype Portable, סקייפ בלי התקנה, סקייפ בלי התקנה להורדה, סקייפ חדש, סקייפ משופר, סקייפ נייד, סקייפ נייד להורדה)